Služby

Audit

 • Ověření řádných a mimořádných účetních závěrek podle českých účetních standardů
 • Ověření konsolidovaných účetních závěrek
 • Ověření výročních zpráv
 • Ověření konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, národní legislativy mateřských společností)

Poradenství

 • Účetní poradenství dle potřeb klienta
 • Sestavení účetní závěrky
 • Sestavení konsolidačních balíčků dle českých i jiných účetních standardů (IFRS, US GAAP, národní legislativy mateřských společností)
 • Komunikace se skupinovým auditorem
 • Due diligence pro účely podnikových akvizic
 • Implementace IFRS 16 – účtování nájmů
 • Dohled nad inventarizací zásob a peněžní hotovosti
 • Zprávy o funkčnosti podnikových procesů
 • Sestavení finančních plánů
 • Nastavení vnitropodnikového účetnictví
 • Školení na vybraná témata z oblasti účetnictví a auditu

Kalkulace a datové analýzy

Konkrétní zadání poradenské zakázky specifikujeme vždy na základě individuálních požadavků klienta. V případě potřeby Vám nabídneme celoroční, prakticky zaměřenou podporu s důrazem na včasné odhalení neefektivnosti procesu či případného nesouladu se zákonnými normami a pomůžeme Vám nalézt řešení.