Kontakty

Identifikační údaje:

Název: CB AUDIT s.r.o.
IČ: 019 46 722
DIČ: CZ01946722
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21990.


Adresa sídla:

Na Sadech 4/3
370 01 České Budějovice


Spojení:

Ing. Lucie Kozáková
e-mail: kozakova@cbaudit.cz
tel: +420 724 243 980


Bankovní spojení:

Běžný účet CZK: 260 560 450 / 0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s.